Série Nanolex Professional nyní i v 5-litrovém balení. Cenově výhodné a dosažitelné produkty jsou stále více oblíbené v profi i hobby sektoru.
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
... chci odebírat newsletter
CLEANER |FASTER |LONGER

 

 1. Úvod
 2. OCHRANA LAKU
 3. keramické povlaky
 4. Nanolex Si3D HD (HIGH DENSITY) 9H+ - keramický povlak 50.000 km - pouze pro certifikované partnery

Nanolex Si3D HD (HIGH DENSITY) 9H+ - keramický povlak 50.000 km - pouze pro certifikované partnery

Nanolex Si3D HD (HIGH DENSITY) 9H+ - keramický povlak 50.000 km - pouze pro certifikované partnery

UPOZORNĚNÍ: Produkt není určen k volnému prodeji. Aplikaci zajišťuje síť certifikovaných partnerů Nanolex Approved Detailer. Nanolex Si3D HD je vysoc... celý popis
Dostupnost
Skladem
Objem
ks
Číslo produktu:100NXSi3DHD00
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

UPOZORNĚNÍ: Produkt není určen k volnému prodeji. Aplikaci zajišťuje síť certifikovaných partnerů Nanolex Approved Detailer.

Nanolex Si3D HD je vysoce 

text připravujeme

Nanolex Si3HD je nanokeramický povlak vyvinutý v rámci jedinečné technologie Nanolex Si3D ve verzi s tzv. vysokou hustotou.

Jedná se o nekompromisní produkt s bezkonkurenčním složením

Je extrémně odolný proti povětrnostním vlivům a chemikáliím. Poskytuje také mimořádně dlouhou ochranu proti korozi
a velmi snadno se čistí. Znatelně zvyšuje celkovou tvrdost (odolnost) laku. Činí povrch odolný vůči oděru, způsobenému častým
mytím a čištěním. Povrchům dodává naprosto brilantní hluboký lesk.

Na rozdíl od tradičních ochran na bázi vosků nebo běžných polymerů
(kde jejich účinnost klesá v průběhu času nebo použitím silně alkalických nebo kyselých detergentů) Nanolex Si3D HD nepodléhá
změnám při působení většiny chemických látek.

Stále na bázi sloučenin prostých fluoru s ještě vyšším obsahem pevných látek, byla formulace dále rafinována. Kombinace hybridní
3D matrice Nanolex s kopolymerem methylmethakrylátu (MMA) a ethylakrylátem (EA) a chemickým vytvrzovacím/zesíťovacím činidlem
silně optimalizuje povrchovou vazbu a současně zajišťuje vynikající houževnatost, flexibilitu a odolnost povětrnostním vlivům.
Zároveň dodává brilantní a hluboký lesk.

Vzhledem k vysoce zdokonalené hustotě povlaku je dosaženo vynikající tvrdosti a odolnosti vůči drsným chemikáliím, čisticím prostředkům
i korozi. Zabudovaný systém blokování a pohlcování UV záření zajišťuje ochranu proti degradaci způsobenou UV zářením, čímž je dosaženo ochranné kapacity povlaku. Výkonnost a odolnost produktu byla dosažena nalezením a propracováním perfektní rovnováhy mnoha různých prvků, včetně nejvhodnějších surovin a jejich dokonalého poměru mísení, směsi tvrdosti a pružnosti povlaku, tloušťky vrstvy a hladkosti povrchu, ideálního úhlu kontaktu s vodou a mnohým dalším.

Na základě jedinečné technologie Si3D nabízí společnost Nanolex Car Care řadu produktů, které jsou speciálně vyvinuty a navrženy tak,
aby splňovaly nejvyšší nároky a potřeby našich zákazníků. Si3D molekuly – prekurzory keramických a hybridních materiálů – jsou složené
z křemíku, dusíku, vodíku a organických sloučenin, například uhlíku. Tyto vysoce výkonné polymery jsou všechny bez aromatických rozpouštědel a fluoru.

Navíc obsahují termoplastickou složku, která vytváří neuvěřitelně hydrofobní, sofistikovanou trojrozměrnou matrici, čímž zajišťuje vynikající tvrdost a trvanlivost. Důležitou součástí ochranných povlaků jsou rozpouštědla. Kapalná konzistence, viskozita a těkavost produktů
jsou vysoce závislé na použitých rozpouštědlech. Nanolex nezahrnuje do složení svých produktů žádná aromatická rozpouštědla,
kvůli vysokému potenciálu nebezpečnosti pro lidské zdraví. Tím činí své výrobky bezpečně použitelné i v uzavřeném prostředí.

Ochranné povlaky Si3D mají velmi dobrou schopnost zbylá rozpouštědla uvolňovat. Asi 90 % jich vyprchá během prvních 24 hodin
a zbývajících 10% vyprchá v průběhu jednoho týdne. Tato schopnost je výrazně závislá na teplotě a počasí.

Hlavní přednosti:

 • text připravujeme
 • aplikace na celou škálu povrchů (lakované povrchy, ráfky kol, lakované brzdové třmeny)
 • k dosažení deklarovaných vlastností postačuje aplikace 1 vrstvy

Parametry:

 • odolnost: ~50.000 km nebo ~50 mycích cyklů (při správné následné péči)
 • báze: organická / anorganická
 • hydrofobita: vysoká
 • tvrdost: velmi tvrdý až 9H+ (dle tvrdosti podkladu)
 • snadnost aplikace: snadná
 • vrstvení: jedna vrstva (při požadavku více vrstev aplikujte předem Si3D BC)
 • tloušťka vrstvy: ~3,5 - 4ųm
 • objem balení: 30ml, 50ml
 • připraven k přímému použití
 • vyvinut, testován a vyroben v Německu

Spotřeba / vydatnost:

 • z balení o objemu 30ml lze ošetřit vůz střední velikosti (nebo malý vůz včetně kol)
 • z balení o objemu 50ml lze ošetřit kombi, MPV, SUV nebo vůz střední velikosti včetně kol
 • vždy záleží na rozsahu prováděné aplikace (kola z pohledové části nebo celá, brzdové třmeny, zádveří, nelakované plasty), a podílu skleněné plochy na voze

Návod k použití Nanolex Si3D HD:

text připravujeme 

Návod na údržbu vozu ošetřeného povlaky Nanolex: 

text připravujeme

Bezpečnostní instrukce Nanolex Si3D HD:

Signální slovo:  Nebezpečí

GHS02 - Směs obsahující fyzikálně nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.

GHS05 - Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.

GHS07 - Směs obsahující ostatní látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako je dráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.

Upozornění na nebezpečí: EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H226: Hořlavá kapalina a páry. R20+R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P260: Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. H302: Zdraví škodlivý při požití. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Pokračujte ve vyplachování. P501: Odstraňte obsah a obal v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu.

Složení: ORGANOPOLYSILAZANE; N-BUTYL ACETATE; LOW BOILING POINT HYDROGEN TREATED NAPHTHA - NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY; DECAMETHYLCYCLOPENTASILOXANE; POLYSILAZAN

Informace v návodu k použití vycházejí z aktuálního stavu technického vývoje a našich zkušeností s produktem.  Vzhledem k rozmanitosti povrchů a okolních podmínek však uvedené informace v žádném případě nesnižují odpovědnost uživatele zajistit s náležitou péčí vhodnost produktu pro zamýšlený účel, povrch a podmínky aplikace.  Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování leží mimo naši působnost, nelze z uvedených informací vyvozovat žádnou odpovědnost výrobce ani prodejce. Aktuální informace o produktu jsou vždy jeho součástí (etiketa / příbalový leták / návod k použití). Výrobce si vyhrazuje právo na změnu veškerých informací bez předchozího upozornění. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo potřebujete podporu během jeho aplikace, neváhejte se na nás kdykoli obrátit na info@prodetailing.cz nebo na telefon +420 603 143 243.

© 28.02.2023 prodetailing.cz

... chci odebírat newsletter
Děkujeme za Váš zájem o dění v prodetailing.cz. Budeme Vás informovat o nejnovějších produktech, akcích e-shopu a článcích v blogu. Pokud si přejete být součástí života detailingové scény, přidejte se k nám.
© 2015-2023 Všechna práva vyhrazena prodetailing.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz