Série Nanolex Professional nyní i v 5-litrovém balení. Cenově výhodné a dosažitelné produkty jsou stále více oblíbené v profi i hobby sektoru.
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
... chci odebírat newsletter
CLEANER |FASTER |LONGER

 

 1. Úvod
 2. LEŠTĚNÍ
 3. odmašťovače
 4. Nanolex EX NEW FORMULA - odmašťovač

Nanolex EX NEW FORMULA - odmašťovač

Nanolex EX NEW FORMULA - odmašťovač

Nanolex EX NEW FORMULA je neabrazivní odmašťovací produkt, který odstraňuje mastnotu, zbytky leštících past, plniva, vosky a jiné nečistoty, čímž zaj... celý popis
Dostupnost
Skladem
Objem
510 Kč
421,49 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:NXEXN007
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

Nanolex EX NEW FORMULA je neabrazivní odmašťovací produkt, který odstraňuje mastnotu, zbytky leštících past, plniva, vosky a jiné nečistoty, čímž zajišťuje, že se produkty následné péče správně a plně navážou na ošetřovaný povrch. Slouží i k průběžné kontrole a odhalení skutečného stavu laku při strojním leštění (zabraňuje nežádoucí maskovací schopnosti některých leštících past). Díky unikátnímu složení je šetrný při odmašťování měkkých laků. Nanolex EX NEW FORMULA zaručí, že ošetřované povrchy jsou dokonale připraveny pro aplikaci veškerých keramických povlaků, sealantů a vosků Nanolex.

Hlavní přednosti:

 • jako
 • Vysoká odmašťovací schopnost
 • Šetrnost k povrchu (měkké laky)
 • extrémně snadné použití šetří čas
 • velmi nízká spotřeba

Parametry:

 • báze: 
 • snadnost aplikace: extrémně snadná
 • objem balení: 750ml, 5.000ml
 • připraven k přímému použití
 • vyvinut, testován a vyroben v Německu

Ředění s vodou v poměru:

 • neředit - produkt je připraven k přímému použití

Návod k použití Nanolex EX NEW FORMULA:

 • neaplikujte na přímém slunci, na rozpálený povrch nebo za větru
 • aplikujte v dostatečném množství postřikem přímo na odmašťovaný díl nebo na utěrku
 • vzhled bezprostředně po aplikaci může připomínat "mastný film", který se ale po chvíli odpaří
 • pro urychlení odmašťovacího procesu (odpaření) můžete povrch bez tlaku doleštit suchou utěrkou
 • při práci používejte utěrky s vysokou gramáží ev. s delším vlasem (zajistíte tak maximální šetrnost, zejména u citlivých laků)

Naše doporučení: 

Produkt 

Bezpečnostní instrukce Nanolex EX NEW FORMULA:

Signální slovo:  Nebezpečí

GHS02 - Směs obsahující fyzikálně nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.

GHS08 - Látky s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.

Upozornění na nebezpečí: EUH208: Obsahuje oranžové terpeny. Může vyvolat alergickou reakci. H226: Hořlavá kapalina a páry. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501: Odstraňte obsah a obal v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 Složení: LOW BOILING POINT HYDROGEN TREATED NAPHTHA - NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY; HYDROCARBONS, C10-C12, ISO ALKANES, <2% AROMATICS; HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS; HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS; N-BUTYL ACETATE; ORANGE TERPENES

Informace v návodu k použití vycházejí z aktuálního stavu technického vývoje a našich zkušeností s produktem.  Vzhledem k rozmanitosti povrchů a okolních podmínek však uvedené informace v žádném případě nesnižují odpovědnost uživatele zajistit s náležitou péčí vhodnost produktu pro zamýšlený účel, povrch a podmínky aplikace.  Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování leží mimo naši působnost, nelze z uvedených informací vyvozovat žádnou odpovědnost výrobce ani prodejce. Aktuální informace o produktu jsou vždy jeho součástí (etiketa / příbalový leták / návod k použití). Výrobce si vyhrazuje právo na změnu veškerých informací bez předchozího upozornění. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo potřebujete podporu během jeho aplikace, neváhejte se na nás kdykoli obrátit na info@prodetailing.cz nebo na telefon +420 603 143 243.

© 28.02.2023 prodetailing.cz

... chci odebírat newsletter
Děkujeme za Váš zájem o dění v prodetailing.cz. Budeme Vás informovat o nejnovějších produktech, akcích e-shopu a článcích v blogu. Pokud si přejete být součástí života detailingové scény, přidejte se k nám.
© 2015-2023 Všechna práva vyhrazena prodetailing.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz