Série Nanolex Professional nyní i v 5-litrovém balení. Cenově výhodné a dosažitelné produkty jsou stále více oblíbené v profi i hobby sektoru.
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 001 Kč a máte dopravu ZDARMA
... chci odebírat newsletter
CLEANER |FASTER |LONGER

 

 1. Úvod
 2. OCHRANA LAKU
 3. keramické povlaky
 4. SET Nanolex Si3D MAX 9H - keramický povlak 50.000 km

SET Nanolex Si3D MAX 9H - keramický povlak 50.000 km

SET Nanolex Si3D MAX 9H - keramický povlak 50.000 km

SET 30ml Si3D MAX OBSAHUJE: 30ml Nanolex Si3D MAX - keramický povlak 1x Nanolex Bloček aplikační 10x Nanolex Hadřík aplikační mikrosemiš bílý 1x Nitr... celý popis
Dostupnost
Skladem
Objem
3 129 Kč
2 585,95 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:NXSi3DMAX003
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

SET 30ml Si3D MAX OBSAHUJE:

 • 30ml Nanolex Si3D MAX - keramický povlak
 • 1x Nanolex Bloček aplikační
 • 10x Nanolex Hadřík aplikační mikrosemiš bílý
 • 1x Nitrilová rukavice
 • Návod k aplikaci

SET 50ml Si3D MAX OBSAHUJE:

 • 50ml Nanolex Si3D MAX - keramický povlak
 • 1x Nanolex Bloček aplikační
 • 10x Nanolex Hadřík aplikační mikrosemiš bílý
 • 1x Nitrilová rukavice
 • Návod k aplikaci

Nanolex Si3D MAX je vysoce 

text připravujeme

Hlavní přednosti:

 • text připravujeme

Parametry:

 • odolnost: ~50.000 km nebo ~50 mycích cyklů (při správné následné péči)
 • báze: organická
 • hydrofobita: velmi vysoká
 • tvrdost: tvrdý až 9H (dle tvrdosti podkladu)
 • snadnost aplikace: velmi snadná
 • vrstvení: jedna vrstva (při požadavku více vrstev aplikujte předem Si3D BC)
 • tloušťka vrstvy: ~5ųm
 • objem balení: 30ml, 50ml
 • připraven k přímému použití
 • vyvinut, testován a vyroben v Německu

Spotřeba / vydatnost:

 • z balení o objemu 30ml lze ošetřit vůz střední velikosti nebo malý vůz včetně kol
 • z balení o objemu 50ml lze ošetřit kombi, MPV, SUV nebo vůz střední velikosti včetně kol
 • vždy záleží na rozsahu prováděné aplikace (kola z pohledové části nebo celá, brzdové třmeny, zádveří, nelakované plasty) a podílu skleněné plochy na voze

Návod k použití Nanolex Si3D MAX:

PŘÍPRAVA: Před aplikací keramického povlaku zkontrolujte případné nedostatky povrchu. Ty se v opačném případě pod jeho vrstvou dlouhodobě uzavřou a bude obtížné je odstranit. Proveďte dekontaminaci povrchu za účelem odstranění zbytků lepidel, asfaltu, pryskyřice, náletové rzi, vodního spotu apod.. Vady laku odstraňte strojním leštěním. Účinek leštících past volte úměrně stavu laku, nepoužívejte leštící pasty s obsahem silikonu, vosku či jiných ochran. Na závěr zkontrolujte výsledek leštění. Pro odstranění zbytků leštících past umyjte vůz pomocí předumývače Nanolex PreWash Concentrate, šamponu Nanolex Pure Shampoo a povrch vysušte. Těsně před aplikací keramického povlaku zbavte povrch prachu a použijte odmašťovač Nanolex EXNEW FORMULA s unikátním složením. Ten je šetrný i k měkkým lakům a zajistí dokonalé odmaštění. Aplikujte jej v dostatečném množství na povrch a odstraňte měkkou mikrovláknovou utěrkou Nanolex Allround Duo. Utěrku pravidelně otáčejte a včas vyměňte za čistou. Pro odmaštění nepoužívejte produkty na vodní bázi, které často nedokážou odstranit celé spektrum možných zbytků z předchozích procesů.

DŮLEŽITÉ: Při aplikaci keramických povlaků používejte ochranné pracovní pomůcky. Pro ochranu pokožky nitrilové rukavice, pro ochranu dýchacích cest polomasku s vhodnými filtry (s jejich výběrem Vám rádi poradíme). Zvolte pracovní oděv bez kovových částí, které by mohly při práci poškodit lak.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ: Neaplikujte na přímém slunci, na rozpáleném povrchu nebo v prašném prostředí. Při zpracování keramického povlaku hraje důležitou roli nejen teplota prostředí, ale především vzdušná vlhkost. Vyšší vzdušná vlhkost zkracuje čas mezi jeho nanesením, odvětráním, odstraněním přebytků a doleštěním. Po celou dobu aplikace se snažte zajistit optimální  podmínky - teplotu prostředí mezi 15 – 25°C a vzdušnou vlhkost 50 – 60%.

ZPRACOVÁNÍ: Keramický povlak Nanolex Si3D MAX lze aplikovat na všechny lakované povrchy, ráfky kol, lakované brzdové třmeny, tvrdé plasty, klavírové povrchy i PPF folie. Aplikujte jej pouze v jedné vrstvě! V případě požadavku více vrstev aplikujte minimálně 1 hodinu předem podkladní keramický povlak Nanolex Si3D BC (BASE COAT). Aplikační bloček obalte bílým aplikačním hadříkem Nanolex. Na něj naneste cca 10 kapek keramického povlaku tak aby byl dostatečně nasycený. Aplikujte bez tlaku, rovnoměrně, v tenké souvislé vrstvě, ve dvou navzájem kolmých směrech, dokud není vidět uzavřený film. Ten se postupně začne odpařovat. Podle teploty prostředí a vzdušné vlhkosti vyčkejte cca 2 - 3 minuty. Přebytky keramického povlaku odstraňtenejpozději do 5 minut. Připravte si několik mikrovláknových utěrek Nanolex Allround Duo. Pracujte bez tlaku, stranou utěrky s delším vlasem odstraňte přebytky keramického povlaku, stranou utěrky s kratším vlasem povrch ihned doleštěte. Výsledek zkontrolujte pod měkkým rozptýleným světlem a pokračujte na další díl. Pokud později objevíte nedoleštěný film, který již nelze odstranit utěrkou, můžete na bílý aplikační hadřík nanést několik kapek keramického povlaku, pokusit se film rozpustit a povrch ihned doleštit. V opačném případě zbývá jen možnost strojního odleštění celého dílu, odmaštění a nová aplikace.

NAŠE DOPORUČENÍ: Vzhledem k dnešní rozmanitosti používaných materiálů si vytvořte malou testovací oblast na nenápadném místě a zkontrolujte vhodnost keramického povlaku na zamýšlený povrch. Na referenční ploše si ověřte i čas pro zpracování a ten pak dodržujte na jednotlivých dílech vozu. Přebytky keramického povlaku neodstraňujte příliš brzy, vyčkejte doporučenou dobu. Aplikaci začněte střechou a poté postupujte po jednotlivých dílech vozu. Větší díly si rozdělte na menší plochy, v rámci jednoho dílu práci nepřerušujte. Aplikujte dostatečné množství povlaku, příliš malá vrstva se rychle odpaří (nedojde k požadované reakci s povrchem) a ovlivní celkovou funkčnost ochrany. Bílé aplikační hadříky Nanolex jsou určeny k jednorázovému použití. Včas je vyměňujte za nové (podle typu keramického povlaku, velikosti a tvarové složitosti vozu, spotřebujete cca 10 ks na jeden vůz). Nezapomeňte také pravidelně měnit mikrovláknové utěrky na odstranění přebytků a doleštění (následně je můžete vyprat pomocí pracího prostředku na mikrovlákno Nanolex Microfibre Wash).

DOBA SCHNUTÍ: Před prvním kontaktem s vodou a povětrnostními vlivy nechte keramický povlak přirozeně vyschnout po dobu 24 hodin (platí při teplotě prostředí 20°C a vzdušné vlhkosti 30%). Po tuto dobu se vyvarujte přímého kontaktu s ošetřeným povrchem. Poté již můžete vůz používat. Pro zkrácení doby schnutí lze použít krátkovlnný infrazářič (IR lampu). Jeho význam však spočívá pouze v urychlení možnosti předání vozu (o bližších podmínkách použití se informujte na naší poradenské lince). Dobu schnutí nezkracujte použitím jiných tepelných zdrojů. NÁŠ TIP: 24 hodin po aplikaci keramického povlaku můžete povrch ošetřit jednou vrstvou revitalizačního a ochranného křemičitého sealantu Nanolex SiSpray. Ten zvýší lesk, hladkost a hydrofobitu povrchu na úroveň, které keramický povlak dosáhne až po úplném vytvrzení. Především ale zajistí prvotní ochranu, stabilní vyzrání a delší životnost čerstvě naneseného keramického povlaku.

DOBA VYTVRZENÍ: Úplného vytvrzení a získání deklarovaných vlastností dosáhne keramický povlak během následujících 7 dnů. Po tuto dobu vůz nemyjte!

Následná péče: 

text připravujeme

Naše doporučení: 

Před zahájením aplikace můžete využít naši zákaznickou podporu na tel.: +420 603 143 243 . Po dohodě nabízíme i možnost předvedení produktu v provozovně naší firmy nebo získání certifikátu k autorizované aplikaci v rámci značkového tréninkového a školícího programu Nanolex Detailing University.

Bezpečnostní instrukce:

Signální slovo:  Nebezpečí

GHS05 - Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.

Upozornění na nebezpečí: H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P260: Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P330+P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P264: Po manipulaci si důkladně umyjte ruce, předloktí a obličej. P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P501: Odstraňte obsah a obal v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu.

Složení: ORGANOPOLYSILAZANE

Informace v návodu k použití vycházejí z aktuálního stavu technického vývoje a našich zkušeností s produktem.  Vzhledem k rozmanitosti povrchů a okolních podmínek však uvedené informace v žádném případě nesnižují odpovědnost uživatele zajistit s náležitou péčí vhodnost produktu pro zamýšlený účel, povrch a podmínky aplikace.  Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování leží mimo naši působnost, nelze z uvedených informací vyvozovat žádnou odpovědnost výrobce ani prodejce. Aktuální informace o produktu jsou vždy jeho součástí (etiketa / příbalový leták / návod k použití). Výrobce si vyhrazuje právo na změnu veškerých informací bez předchozího upozornění. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo potřebujete podporu během jeho aplikace, neváhejte se na nás kdykoli obrátit na info@prodetailing.cz nebo na telefon +420 603 143 243.

© 28.01.2023 prodetailing.cz

... chci odebírat newsletter
Děkujeme za Váš zájem o dění v prodetailing.cz. Budeme Vás informovat o nejnovějších produktech, akcích e-shopu a článcích v blogu. Pokud si přejete být součástí života detailingové scény, přidejte se k nám.
© 2015-2023 Copyright all right reserved prodetailing.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz