Série Nanolex Professional nyní i v 5-litrovém balení. Cenově výhodné a dosažitelné produkty jsou stále více oblíbené v profi i hobby sektoru.
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 001 Kč a máte dopravu ZDARMA
... chci odebírat newsletter
CLEANER |FASTER |LONGER

 

 1. Úvod
 2. VÝHODNÉ SETY
 3. SET Nanolex Si3D 9H - keramický povlak 30.000 km

SET Nanolex Si3D 9H - keramický povlak 30.000 km

SET Nanolex Si3D 9H - keramický povlak 30.000 km

SET 30ml Si3D OBSAHUJE: 30ml Nanolex Si3D - keramický povlak 200ml Nanolex EX NEW FORMULA - odmašťovač 1x Nanolex Bloček aplikační 10x Nanolex Hadřík... celý popis
Dostupnost
Skladem
Objem
1 990 Kč
1 644,63 Kč
bez DPH
ks
Číslo produktu:NXSi3DB01
Hlídat cenu / dostupnost
Kompletní specifikace

SET 30ml Si3D OBSAHUJE:

 • 30ml Nanolex Si3D - keramický povlak
 • 200ml Nanolex EX NEW FORMULA - odmašťovač
 • 1x Nanolex Bloček aplikační
 • 10x Nanolex Hadřík aplikační mikrosemiš bílý
 • 2x Nanolex Utěrka mikrovlákno
 • 2x Nitrilová rukavice
 • 2x Servisní samolepka
 • Návod k aplikaci

SET 50ml Si3D OBSAHUJE:

 • 50ml Nanolex Si3D - keramický povlak
 • 200ml Nanolex EX NEW FORMULA - odmašťovač
 • 1x Nanolex Bloček aplikační
 • 10x Nanolex Hadřík aplikační mikrosemiš bílý
 • 3x Nanolex Utěrka mikrovlákno
 • 2x Nitrilová rukavice
 • 3x Servisní samolepka
 • Návod k aplikaci

Nanolex Si3D je 

text připravujeme

Nanolex Si3D je nanokeramický povlak, extrémně odolný proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.

Poskytuje také mimořádně dlouhou ochranu proti korozi a velmi snadno se čistí. Znatelně zvyšuje celkovou tvrdost (odolnost) laku až na 9H.
Použitím více vrstev na ošetřeném povrchu lze docílit nejen zvýšení tvrdosti, ale i efektu zvýraznění lesku a hloubky laku.
V závislosti na počtu aplikovaných vrstev se může tloušťka ochranného povlaku lišit.

Tloušťka ochranného povlaku kombinovaná se sofistikovaným strukturním charakterem matrice Si3D činí povrch odolný vůči oděru,
způsobenému častým mytím a čištěním. Na rozdíl od tradičních ochran na bázi vosků nebo běžných polymerů
(kde jejich účinnost klesá v průběhu času nebo použitím silně alkalických nebo kyselých detergentů) Nanolex Si3D nepodléhá změnám
při působení většiny chemických látek.

Na základě jedinečné technologie Si3D nabízí společnost Nanolex Car Care řadu produktů, které jsou speciálně vyvinuty a navrženy tak,
aby splňovaly nejvyšší nároky a potřeby našich zákazníků. Si3D molekuly – prekurzory keramických a hybridních materiálů – jsou složené
z křemíku, dusíku, vodíku a organických sloučenin, například uhlíku. Tyto vysoce výkonné polymery jsou všechny bez aromatických rozpouštědel a fluoru.

Navíc obsahují termoplastickou složku, která vytváří neuvěřitelně hydrofobní, sofistikovanou trojrozměrnou matrici, čímž zajišťuje vynikající tvrdost a trvanlivost. Důležitou součástí ochranných povlaků jsou rozpouštědla. Kapalná konzistence, viskozita a těkavost produktů
jsou vysoce závislé na použitých rozpouštědlech. Nanolex nezahrnuje do složení svých produktů žádná aromatická rozpouštědla,
kvůli vysokému potenciálu nebezpečnosti pro lidské zdraví. Tím činí své výrobky bezpečně použitelné i v uzavřeném prostředí.

Ochranné povlaky Si3D mají velmi dobrou schopnost zbylá rozpouštědla uvolňovat. Asi 90 % jich vyprchá během prvních 24 hodin
a zbývajících 10% vyprchá v průběhu jednoho týdne. Tato schopnost je výrazně závislá na teplotě a počasí.

Laboratoř Institutu SGS ověřila tvrdost produktu Nanolex Si3D s konečným výsledkem 9H.

Hlavní přednosti:

 • text připravujeme

Parametry:

 • odolnost: ~30.000 km nebo ~30 mycích cyklů (při správné následné péči)
 • báze: organická
 • hydrofobita: vysoká
 • tvrdost: tvrdý až 9H (dle tvrdosti podkladu)
 • snadnost aplikace: snadná
 • vrstvení: jedna vrstva (při požadavku více vrstev aplikujte předem Si3D BC)
 • tloušťka vrstvy: ~5ųm
 • objem balení: 30ml, 50ml
 • připraven k přímému použití
 • vyvinut, testován a vyroben v Německu

Spotřeba / vydatnost:

 • z balení o objemu 30ml lze ošetřit vůz střední velikosti nebo malý vůz včetně kol
 • z balení o objemu 50ml lze ošetřit kombi, MPV, SUV nebo vůz střední velikosti včetně kol
 • vždy záleží na rozsahu prováděné aplikace (kola z pohledové části nebo celá, brzdové třmeny, zádveří, nelakované plasty), počtu vrstev a podílu skleněné plochy na voze

Návod k použití Nanolex Si3D:

text připravujeme

Následná péče: 

text připravujeme 

Naše doporučení: 

Před zahájením aplikace můžete využít naši zákaznickou podporu na tel.: +420 603 143 243 . Po dohodě nabízíme i možnost předvedení produktu v provozovně naší firmy nebo získání certifikátu k autorizované aplikaci v rámci značkového tréninkového a školícího programu Nanolex Detailing University.

Bezpečnostní instrukce Nanolex Si3D:

Signální slovo:  Nebezpečí

GHS02 - Směs obsahující fyzikálně nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.

GHS05 - Směs obsahující látky s korozivními vlastnostmi na kovy a látky leptající kůži a poškozující oči.

GHS07 - Směs obsahující ostatní látky, které mohou způsobovat zdravotní komplikace, jako je dráždění očí, dýchacích cest nebo způsobující závratě či ospalost.

Upozornění na nebezpečí: H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302: Zdraví škodlivý při požití. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P260: Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P240: Uzemněte nádobu a přijímací zařízení. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P370+378: V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý. P501: Odstraňte obsah a obal v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu.

Složení: DI-N-BUTYL ETHER; LOW BOILING POINT HYDROGEN TREATED NAPHTHA - NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY; ORGANOPOLYSILAZANE

Bezpečnostní instrukce Nanolex EX NEW FORMULA:

Signální slovo:  Nebezpečí

GHS02 - Směs obsahující fyzikálně nebezpečné látky patřící mezi hořlaviny.

GHS08 - Látky s vážnými škodlivými účinky na zdraví způsobující smrt nebo vážné poškození zdraví zahrnující i látky karcinogenní, mutagenní a teratogenní.

Upozornění na nebezpečí: EUH208: Obsahuje oranžové terpeny. Může vyvolat alergickou reakci. H226: Hořlavá kapalina a páry. H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO. P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501: Odstraňte obsah a obal v autorizovaném zařízení na likvidaci odpadu. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

 Složení: LOW BOILING POINT HYDROGEN TREATED NAPHTHA - NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY; HYDROCARBONS, C10-C12, ISO ALKANES, <2% AROMATICS; HYDROCARBONS, C11-C12, ISOALKANES, <2% AROMATICS; HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, <2% AROMATICS; N-BUTYL ACETATE; ORANGE TERPENES

Informace v návodu k použití vycházejí z aktuálního stavu technického vývoje a našich zkušeností s produktem.  Vzhledem k rozmanitosti povrchů a okolních podmínek však uvedené informace v žádném případě nesnižují odpovědnost uživatele zajistit s náležitou péčí vhodnost produktu pro zamýšlený účel, povrch a podmínky aplikace.  Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování leží mimo naši působnost, nelze z uvedených informací vyvozovat žádnou odpovědnost výrobce ani prodejce. Aktuální informace o produktu jsou vždy jeho součástí (etiketa / příbalový leták / návod k použití). Výrobce si vyhrazuje právo na změnu veškerých informací bez předchozího upozornění. Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo potřebujete podporu během jeho aplikace, neváhejte se na nás kdykoli obrátit na info@prodetailing.cz nebo na telefon +420 603 143 243.

© 15.01.2023 prodetailing.cz

... chci odebírat newsletter
Děkujeme za Váš zájem o dění v prodetailing.cz. Budeme Vás informovat o nejnovějších produktech, akcích e-shopu a článcích v blogu. Pokud si přejete být součástí života detailingové scény, přidejte se k nám.
© 2015-2023 Copyright all right reserved prodetailing.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz